Omlindning av El-motorer

Här går vi kort igenom arbetet som utförs när man lindar om en el-motor.
När koppartråden i en el-motor brister på grund av slitage, skada eller överhettning så behöver lindningen tas ut, oftast bränner man bort isoleringen och sedan lyfter ur den skadade kopparen. Sedan börjar ett gediget arbete med att lägga i den nya kopparen i motorn. Sedan isoleras motorn, all isolering är av högsta kvalitet. När detta moment är klart ska alla trådändar lödas fast enligt kopplings schemat som vi ritat upp innan den brändes ut.
 Efter detta kan man åter montera rotorn i motorn och göra noggranna kontroller så att man vet att motorn är fungerande innan man impregnerat motorn med lack, när motorn lackas är det sista skyddet som härdas i  vår ugn. Som sista steg testkörs motorn för att sedan återvända till produktion.
Arbetet med el-motorer innehåller många steg fram till en renoverad motor.